BAZAR     Iveta

                PRODEJ NOVÉHO I POUŽITÉHO ZBOŽÍ

 
 
Domů

Kontakt

Adresa:
B
azar Iveta
Tyršovo nám.31
Hostomice p. Brdy
267 24

Tel:603 895983,731728939
email:bazariveta@email.cz

             rkralik@atlas.cz


 
Pondělí: Zavřeno
Úterý: 9.00 - 16:00
Středa: 9.00 - 16:00
Čtvrtek: 9.00 - 12.00
Pátek: 9.00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 11:00
Neděle: Zavřeno

§ 1

Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě

(1) V maloobchodě a velkoobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)

a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,

b) Velikonoční pondělí,

c) 8. květen - Den vítězství,

d) 28. září - Den české státnosti,

e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a

g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

(2) V maloobchodě a velkoobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že při komisním prodeji zboží jsou zpracovávány Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů Bazar Iveta s místem podnikání Tyršovo nám. 31, Hostomice, 267 24. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: rkralik@atlas.cz

  2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu.

  3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: nezbytnosti pro plnění smlouvy.

  4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění s vámi uzavřených smluv.

  5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

  6. K Vašim osobním údajům má přístup i další subjekt (zpracovatel). Tento subjekt rovněž garantuje standardy ochrany podle GDPR a má s námi uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se účetní.

  7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

  8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.


 

Bazar Iveta

 

Nové zboží
Použité zboží
Jak k nám

Kontakt